Jaargang 2015
Nr. 4328
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
'Veilig Thuis'
Het Steunpunt Huiselijk Geweld / Meldpunt Zorg & Overlast (maatschappelijke zorg) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) worden per 1 januari 2015 samengevoegd. De naam van de gecombineerde Advies en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in het land wordt: 'Veilig Thuis'.
In Zuid-Holland Zuid gaan het Steunpunt Huiselijk Geweld (van de Dienst Gezondheid & Jeugd) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (van het huidige Bureau Jeugdzorg) samen verder als ‘Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid’. ‘Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid’ is een projectorganisatie. In de regio Zuid-Holland Zuid wordt ook het Meldpunt Zorg & Overlast onderdeel van de projectorganisatie.
De medewerkers van ‘Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid’ worden in de loop van het eerste kwartaal van 2015 gehuisvest op de Johan de Wittstraat 40B in Dordrecht.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de landelijke website www.vooreenveiligthuis.nl. Vanaf 1 januari 2015 is ‘Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid’ te bereiken via het nieuwe telefoonnummer (0800) 20 00 (24 uur per dag bereikbaar). Het Meldpunt Zorg & Overlast behoudt het eigen telefoonnummer (0909) 63 53 786 (tijdens kantooruren).

Inhoudsopgave